SIBON, center za tuje jezike

Intervju z ustanoviteljico centra za tuje jezike, Sibon

SIBON je najstarejše slovensko zasebno izobraževalno in prevajalsko podjetje.

S svojim rojstnim dnem na božični dan leta 1989 je SIBON najstarejše slovensko zasebno izobraževalno in prevajalsko podjetje. Ustanovljeno je bilo za dobro ljudi in z enim in edinim ciljem: delati dobro, se posvetiti vsakemu posamezniku, četudi včasih samo za drobiž, tu in tam za kakšnega ubožca tudi zastonj. Vse doslej je tako tudi delovalo. Prebilo se je skozi vse krize zadnjih 20 let in z optimizmom zre v prihodnost. Podjetje je delovalo v glavnem na načelu »dober glas se sliši v deveto vas« in res je bilo tako. Poleg domačih podjetij, ustanov in mnogih posameznikov ga je odkrilo kar nekaj velikih podjetij iz Avstrije, Nemčije, Švedske, Italije in Hrvaške.

Poučevanje tujih jezikov

Skozi leta nepretrganega pedagoškega dela so izkušnje in preučevanje načinov pristopa k poučevanju za vsakega posameznika pripeljali do spoznanj, kako skozi navzven nezaznavne poti pedagoškega dela zgraditi med učiteljem in učencem odnos, ki omogoči, da se v učencu prebudi samozavedanje in kritična zavest. Vsak slušatelj je mikrokozmos, ki ga je treba popeljati v barvitost novega. Po mnenju ustanoviteljice Marije Brežan avtoritarna drža učitelja samo odvrača od bistva seznanjanja z novim, ki ni v suhoparnem podajanju snovi zaradi snovi, pač pa v stapljanju z njo, v pridobivanju trajnega in uporabnega znanja. Pridobivanje znanja je lahko tako lahkotno, kot to nakazuje šanson, iz katerega je izpeljano tudi ime šole - ''C'est si bon'' (to je tako dobro). Učitelj je samo usmerjevalec v domišljijski dinamični igri raziskovanja novega jezika, skozi katero si učenec sam gradi lastne mišljenjske vzorce. Tekmovalnost ni koncept, ki bi ga spodbujali. Ustvariti je treba le okolje za sproščene načine in priložnosti za učenje.

Sibon se trudi prisluhniti individualnim željam posameznika. Vsake vrste delo je izziv, pa naj bo to poučevanje otrok, mladine, poslovnežev ali starejših. Vsakega učenca je treba popeljati v kulturno zakulisje jezika, ki se ga uči, kar brez dvoma tvori enega glavnih temeljev dojemanja različnosti ali podobnosti sveta, ki stoji za vsakim jezikom.

Pridobivanje znanja je lahko tako lahkotno, kot to nakazuje šanson, iz katerega je izpeljano tudi ime šole - ''C'est si bon'' (to je tako dobro).

Prevajanje

SIBON je tudi najstarejša zasebna prevajalska pisarna v Sloveniji. Ob pedagoški dejavnosti je SIBON ves čas enako intenzivno deloval tudi na področju prevajanja. Tudi tu ustanovitelji niso hoteli širiti dejavnosti v neobvladljive širine. Tako SIBON vse do danes združuje delo iste skupine prevajalcev, sodnih tolmačev in strokovnih sodelavcev ter ostaja »butična pisarna«. Vsako besedilo se obravnava z enako skrbnostjo, pa naj bo to znanstveno besedilo ali samo čestitka poslovnemu partnerju. Svet je pisan in tudi besedila, ki pridejo v prevod, so z zelo različnih področij: pravo, ekonomija, medicina, vseh vrst tehničnih ved itd. Za vsak prevod posebej se je treba vedno znova veliko učiti. Prevajalec mora imeti izredno široko splošno izobrazbo, na katero lahko opre svoje nadaljnje učenje, ki je potrebno za razumevanje specifičnega drobca stroke ali življenja, ki ga zajema besedilo. Danes ima prevajalec na razpolago internet, ki je izvrsten študijski pripomoček in daleč presega uporabnost gore zastarelih knjig, ki jih je moral včasih prelistavati prevajalec, da se je lahko sploh kaj naučil. Kljub vsem modernim pripomočkom pa vsakdo vseeno ne more biti prevajalec. Za to delo so le potrebne posebne sposobnosti.