POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE TEČAJI TUJIH JEZIKOV V MAJHNIH SKUPINAH ALI INDIVIDUALNO

Tečaji angleščine in nemščine v manjših skupinah (maksimalno 5 ljudi) ali individualno so se izkazali za najučinkovitejšo in najhitrejšo metodo učenja tujih jezikov, zato v Centru za tuje jezike Sibon uporabljamo zgolj to metodo. Na ta način se tudi lažje prilagodimo Vašim željam npr. za učenje jezika za določene namene, večji poudarek na konverzaciji ali slovnici ipd. Tudi časovno niste omejeni na določen termin, ampak se lahko sprotno dogovarjamo o terminih učnih ur. Nudimo tudi pripravljalne tečaje slovenščine za tujce, prav tako v skupinah do pet ali individualno.

PREVODI

Prevajamo strokovna, znanstvena in poljudna besedila ter listine vseh vrst (angleščina, nemščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, makedonščina, italijanščina, španščina, ruščina, poljščina, slovaščina itd.). Vsi prevajalci so zapriseženi sodni tolmači in prevod na željo overijo s svojim podpisom in žigom. Zaradi overitve se cena prevoda ne poveča.

LEKTORIRANJE

Lektoriramo slovenska besedila: spletne strani, diplomske naloge, promocijska besedila itd.

PISARNIŠKE STORITVE

Pomoč pri pisanju različnih besedil v slovenščini in tujih jezikih (pisanje pisem, prošenj, življenjepisov, spremnih dopisov, vlog za predložitev različnim administrativnim in drugim organom, izpolnjevanje obrazcev v tujih jezikih in v slovenščini ipd.