Kontakt

Pisarna

Jože Brežan

tel: 00386-1-7220-240
fax: 00386-1-7220-245
GSM: 041-389-080

e-mail: info@sibon-center.eu

Marija Brežan:

tel: 00386-01-7220-360
fax: 00386-01-7220-364
GSM:031-389-720

e-mail:
brezan.marija@gmail.com
info@sibon-center.eu

Sibon Center za tuje jezike d.o.o.

Ljubljanska 76/II, p.p.71 1230 Domžale

ID za DDV.: SI82660824
Matična št.: 5329752
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Lj Srg 94/11476, št. vložka 1/04521/00
Osnovni kapital: 12.519,00 EUR
TRR št.: 07000-0000205730 Gorenjska banka

Kje smo

Nad Okrajnim sodiščem Domžale, 5 minut hoje od glavne avtobusne postaje Domžale ali železniške postaje.


Oglejte si Sibon center za tuje jezike d.o.o. Domžale, ljubljanska 76/Ii na večjem zemljevidu