CENIK STORITEV

Cene ne vključujejo DDV!

1. POUČEVANJE: angleščina, nemščina

1 ura je 60 min 15,00 €

2. PREVODI : CENE SO ENAKE ZA OVERJENE IN NEOVERJENE PREVODE

Prevod se obračunava izključno po številu znakov, ki jih prikaže računalnik. Za obračunsko stran velja 1500 znakov brez presledkov, oz. 30 polnih vrstic na 1 strani. Če prevod obsega več ali manj znakov brez presledkov, se to obračuna temu primerno. Npr. 500 znakov je 0,3 obračunske strani.

ANGLEŠKI / NEMŠKI JEZIK Cena za 1 str = 1500 znakov brez presledkov – brez DDV

 • OSEBNI DOKUMENTI (izpiski iz mat. knjig ipd.),
 • OSNOVNI DOKUMENTI ZA PODJETJA (izpiski AJPES itd,)
 • IZ ANGLEŠČINE / NEMŠČINE V SLOVENŠČINO 25,00 €
 • IZ SLOVENŠČINE V ANGLEŠČINO / NEMŠČINO 30,00 €
 • ZAHTEVNI DOKUMENTI (pogodbe, strokovna besedila)
 • IZ ANGLEŠČINE / NEMŠČINE V SLOVENŠČINO 35,00 €
 • IZ SLOVENŠČINE V ANGLEŠČINO / NEMŠČINO 40,00 €

DRUGI EVROPSKI JEZIKI (ital., franc.,špan., madž., alban., švedšč., portug., rušč., ukraj., gršč., hrvašč., bosanšč., srbšč., makedon.)

 • OSEBNI DOKUMENTI (izpiski iz mat. knjig ipd.)
 • OSNOVNI DOKUMENTI ZA PODJETJA (izpiski AJPES itd,)
 • IZ TUJEGA JEZIKA V SLOVENŠČINO 32,00 €
 • IZ SLOVENŠČINE V TUJ JEZIK 42,00 €
 • ZAHTEVNI DOKUMENTI (pogodbe, strokovna besedila)
 • IZ TUJEGA JEZIKA V SLOVENŠČINO 38,00 €
 • IZ SLOVENŠČINE V TUJ JEZIK 45,00 €

Dodaten izvod overjenega prevoda: 10% cene prevoda

* Pri izredno zahtevnih prevodih se o ceni dogovori po pregledu dokumenta.

3. LEKTORIRANJE

1 stran je 1500 znakov brez presledkov. Od 5,00 do 20,00 €.*
Cena je ODVISNA od KAKOVOSTI besedila, predloženega v lektoriranje.

4. PISARNIŠKE STORITVE

1 stran je 1500 znakov brez presledkov. Pretipkavanje 2,00 do 9,00 € /stran.
Cena je odvisna od rokopisa in napak v njem.

Pomoč pri pisanju raznih besedil. Cena po dogovoru.